Objevte nejlevnější lety

Samoa Baha'i House of Worship

Ubytování Samoa Baha'i House of Worship


Samoa Baha'i House of Worship, situated in the village of Tiapapata, is a unique and special place to stay while visiting Samoa. Not only is it one of the few Baha'i temples in the world, but it also offers beautiful accommodation for visitors looking for a tranquil and spiritual retreat.

The temple, also known as the Mother Temple of the Pacific, is a stunning architectural feat that incorporates traditional Samoan design elements. It is surrounded by lush tropical gardens and overlooks the Pacific Ocean, making it an ideal location for meditation and reflection.

The accommodations at Samoa Baha'i House of Worship are simple but comfortable. There are four guest rooms available, all with a private bathroom and shower. The rooms are spacious and allow for natural light to enter, creating a peaceful ambiance.

One of the unique features of staying at the temple is the opportunity to participate in morning prayers with the Samoan Baha'i community. This is a special experience that allows visitors to connect with the local culture and spiritual practices.

In addition to prayer, there are also opportunities for visitors to explore the surrounding area. The village of Tiapapata is known for its beautiful waterfalls and hiking trails. The nearby town of Apia offers a vibrant cultural scene, with markets, museums, and restaurants to explore.

Overall, staying at Samoa Baha'i House of Worship is an unforgettable experience that offers not only comfortable accommodations but also a chance to connect with the local community and engage in spiritual practices. Whether you are interested in exploring the natural beauty of Samoa or seeking a peaceful retreat, this temple is a must-visit destination.


Dovolená Samoa Baha'i House of Worship


Samoa Baha'i House of Worship je mimořádné místo na ostrově Samoa, které přitahuje mnoho turistů z celého světa. Je to posvátné místo pro stoupence víry Baha'i, kteří sem přicházejí k modlitbám a meditaci. Tato stavba je jedním ze sedmi domů modlitby, které jsou rozesety po celém světě.

Samoa Baha'i House of Worship se nachází na kopci v oblasti Tiapapata, nedaleko města Apia. Jedná se o elegantní a jednoduchou stavbu s bílými stěnami a modrými okny, vytvořenou podle tradice Baha'i. Její interiér tvoří přirozené světlo, které proniká skrze okna, a večer světelná show, která dodává stavbě tajemnější nádech.

Návštěva Samoa Baha'i House of Worship je pro turisty velmi oblíbená, protože se jedná o jedinečný zážitek, nejen duchovního rázu, ale i architektonického. Stavba je otevřena každý den a není nutná žádná rezervace.

Ve vnitřku se nachází velký hlavní prostor s původním nápadem designu – kruhovou konstrukcí. Tento prostor je určen pro modlitby a meditaci, ale také pro kulturní akce a přednášky. V budově jsou k dispozici také knihovna a stánky s dárky a suvenýry.

Samoa Baha'i House of Worship je také zasazen do krásného okolí, které nabízí návštěvníkům mnoho možností pro venkovní aktivity. V okolí se nacházejí krásné pláže, horské tůry a unikátní přírodní krásy.

Celkově Samoa Baha'i House of Worship nabízí návštěvníkům jedinečnou příležitost pro prohloubení duchovního zážitku i kultury. Je to místo, kde můžete najít klid a rozhodit myšlenky, zvláště pokud hledáte únik od každodenního shonu a stresu. Proto neváhejte a navštivte tuto krásnou stavbu, kdykoli budete na Samoa.


Nejčastější dotazy a odpovědi Samoa Baha'i House of Worship


Q: Co je Samoa Baha'i House of Worship?
A: Samoa Baha'i House of Worship je mezinárodní náboženské místo v samoašské obci Tiapapata.

Q: Kdy byl Samoa Baha'i House of Worship postaven?
A: Samoa Baha'i House of Worship byl otevřen v roce 1984.

Q: Jaké jsou otevírací hodiny pro veřejnost v Samoa Baha'i House of Worship?
A: Samoa Baha'i House of Worship je otevřen každý den pro veřejnost, od 9:00 do 17:00 hodin.

Q: Je návštěva Samoa Baha'i House of Worship zdarma?
A: Ano, návštěva Samoa Baha'i House of Worship je bezplatná.

Q: Jaký typ svatby je možné uspořádat v Samoa Baha'i House of Worship?
A: V Samoa Baha'i House of Worship je možné uspořádat tradiční bahá'í svatbu pro páry, kteří sdílejí víru v Bahá'u'lláha.

Q: Jaký je nejlepší způsob, jak se dostat do Samoa Baha'i House of Worship?
A: Nejlepší způsob, jak se dostat do Samoa Baha'i House of Worship, je pomocí turistického vodního dopravníku nebo taxíku.

Q: Lze získat průvodce během návštěvy Samoa Baha'i House of Worship?
A: Ano, návštěvníci mohou získat průvodce během návštěvy Samoa Baha'i House of Worship a naučit se více o historii a významu místa.

Q: Jaká je zásada oblékání při návštěvě Samoa Baha'i House of Worship?
A: Návštěvníci by měli oblečení, které je slušné a dodržuje pravidla jejich náboženství.

Q: Jaké jsou hlavní aktivity v Samoa Baha'i House of Worship?
A: Hlavní aktivity v Samoa Baha'i House of Worship zahrnují modlitby, naboženské obřady a slavnosti.

Q: Je možné uspořádat konference nebo setkání v Samoa Baha'i House of Worship?
A: Ano, je možné uspořádat konference a setkání v Samoa Baha'i House of Worship, pokud jsou v souladu s pravidly místa a respektují náboženskou a kulturní hodnotu místa.


Letenka Samoa Baha'i House of Worship


Samoa is an archipelago in the South Pacific Ocean that offers breathtaking natural beauty, rich cultural heritage, and proximity to the Pacific's best beaches. However, there is something else that attracts visitors and pilgrims from all over the world to Samoa – the Baha'i House of Worship.

The Baha'i House of Worship in Samoa sits on the outskirts of Apia, the country's capital city. This stunning temple is a monument to Baha'i Faith, a religion that seeks to unify and harmonize all the world's religions, races, and people. The Baha'i Faith originated in Iran in the nineteenth century and has spread all over the world, with over six million followers in more than 200 countries.

The Samoa Baha'i House of Worship is a unique architectural masterpiece that blends traditional Samoan and modern design elements. The temple's nine white pillars represent the nine major religions of the world, and its dome is made of 5000 diamond-shaped pieces of smoked glass that shimmer in the sunlight. The interior of the temple is adorned with intricate carvings and stained-glass windows that reflect the Samoan culture and the teachings of the Baha'i Faith.

Samoa's Baha'i House of Worship is open to visitors of all faiths and backgrounds, and it offers a peaceful and spiritual atmosphere for meditation, prayer, and reflection. The temple's gardens are also a popular attraction, with lush tropical foliage, cascading waterfalls, and fountains, all of which add to the temple's serene atmosphere.

If you're planning a trip to Samoa, a visit to the Baha'i House of Worship is a must. The temple's magnificent architecture, peaceful surroundings, and spiritual atmosphere make it an unforgettable experience and a perfect place for soul-searching.

Getting to Samoa is easy, and several international airlines offer flights to Apia's Faleolo International Airport. Once you arrive, you can hire a taxi or rent a car to reach the Baha'i House of Worship, which is located on the Cross Island Road, near Tiapapata village.

In conclusion, the Samoa Baha'i House of Worship is more than just a religious site – it's a breathtaking work of art that represents the unity and harmony of all faiths and cultures. A visit to this temple is an opportunity to deepen your spiritual understanding and connect with people from all over the world. So why not book your ticket to Samoa today and experience the beauty and tranquility of this unique temple?


Počasí Samoa Baha'i House of Worship


Samoa Baha'i House of Worship – an Architectural Gem Amidst the Pacific Island's Untamed Weather

Samoa Baha'i House of Worship, also known as the Mother Temple of the Pacific Islands, is a spectacular piece of architecture that stands tall against all the odds of Samoa's weather. The temple is located in Tiapapata, a small village near Apia, on the island of Upolu in Samoa. It was inaugurated in September 1984 and has since become a prominent symbol of the Samoan community's religious and cultural identity.

Samoa is a tropical country that experiences a warm and humid climate throughout the year. The average temperature ranges from 24°C (75°F) to 30°C (86°F), with high humidity levels, especially in the rainy season. The country is also prone to cyclones and tropical storms, which can cause significant damage to infrastructure, crops and homes.

Taking into consideration the adverse weather conditions of Samoa, the architects of the Baha'i House of Worship had to ensure that the temple could withstand strong winds, heavy rain, high humidity, and blazing sun. They successfully achieved this by employing innovative construction techniques and selecting suitable materials that could withstand Samoa's weather.

The temple has a unique architectural design that reflects the Samoan culture and its natural environment. The main structure of the temple is a dome-shaped roof that resembles a large white seashell. The roof is made of lightweight pre-cast concrete panels that are coated with a specialized paint that protects it against the sun's UV rays and provides a reflective surface that repels rainwater.

The walls of the temple are made of reinforced concrete, and the interior is lined with hardwood panels of native Samoan timber. The hardwood panels act as thermal insulation that keeps the temple cool during hot weather. The temple can accommodate up to 700 people in its central prayer hall, which boasts an impressive signature chandelier that illuminates the space with natural light.

The gardens surrounding the temple also reflect the Samoan culture and environment with exotic plants, colourful flowers and beautiful water features that contribute to the serene ambiance of the temple.

In conclusion, despite Samoa's unpredictable weather conditions, the Baha'i House of Worship stands as a testimony to man's ability to create enduring architectural marvels amid natural adversity. The temple's unique design and sturdy construction demonstrate its resilience against the country's harsh weather. It stands as a beautiful testament to the Samoan community's faith, devotion and cultural identity as they continue to weather through the trials and tribulations of life.


Záruka za nejvýhodnější cenu

Nejkomplexnější online nabídka letů

98 % spokojených zákazníků

Nejlepší ceny letenek do celého světa

Levné letenky po celém světě na jednom portálu.

Prohledat letenky